Skriv uppsats

Är du student vid psykologiska institutionen på något av våra tre lärosäten (SU, LU, GU) och vill skriva din uppsats om ett ämne som ansluter till det här projektet? Hör av dig!

Kontaktpersoner:
Anna – Institutionen för psykologi, Lunds universitet
Emma – Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Marie
– Psykologiska institutionen Stockholms universitet


Vi har redan haft nöjet att handleda flertalet uppsatser som skrivits inom ramen för vårt hen-projekt. Tack alla för ert engagemang och för allt ni bidragit med!

Hen eller den sökande? Ordvalets påverkan på manlig bias. Anna Larsson, kandidatuppsats VT 2017, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Uppfattas pronomenen en och man som könsneutrala och påverkas den åsikten av Right-Wing Authoritarianism, RWA? Victor Gullers Ahlin, Erik Hellenius, Sara Nilsson & Felix von Arx, projektarbete i psykologi VT 2016, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Cognitive demands of gender-neutral language: the new genderless pronoun in the Swedish language and its effect on reading speed and memory. Hellen Vergoossen, masteruppsats VT 2015, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Skriver nu sin avhandling inom ramen för vårt projekt.

“Hen är här nu” Prediktion av människors attityd till det genusneutrala ordet hen samt experiment kring olika pronomens inverkan på läshastighet. Elin Pihl & Fredrik Höjing, psykologexamensuppsats VT 2015, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Hen – ett könsneutralt alternativ? My Siira, kandidatuppsats VT 2014, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Källor till negativa attityder mot könsneutralt språk: Hens framgång i Sverige. Rasmus Tunedal, kandidatuppsats VT 2014, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

The swedish gender-neutral pronoun hen: Determining factors of its use. Marina Bondarik & Yisha Chen, fördjupningsarbete på masterkursen VT 2014, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

The assessment of gender pronouns in relation to gender stereotypes and sexismCatharina Bevik, masteruppsats HT 2013, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Bedömning av könsneutrala pronomen under en rekryteringsprocess. Emma Runestig, kandidatuppsats i psykologi HT 2013, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den sökande är en man. Hur språket påverkar bedömningen i en rekryteringsprocess. Ellen Strömbäck & Johan Wikström, kandidatuppsats HT 2012, Psykologiska institutionen,  Stockholms universitet. Fick institutionens pris för bästa genusuppsats.

Bedömning av en person som benämns som en hen och användaren av ordet hen. Matilda Lindblom, kandidatuppsats VT 2012, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.