Hen får nytt forskningsanslag

rj logoDen 20 oktober meddelande Riksbankens Jubileumsfond att vi (med Marie som projektledare) tilldelats drygt 4,4 miljoner kronor för att fortsätta vår forskning om hen. Projektets titel är Hens ansikte – ett könsneutralt pronomens påverkan på könskategorisering och ansiktsperception och syftar bland annat till att undersöka huruvida ”hen” kan bryta upp den binära perceptionen av kön, dvs den i princip automatiserade kategoriseringen av människor som antingen ”kvinnor” eller ”män”.