International Convention of Psychological Science 2019

Flera av oss i projektgruppen har varit på den stora psykologikonferensen International Convention of Psychological Science i Paris för att presentera vår forskning.

Amanda presenterade postern Perception of Gender Equality Statements – The Moderating Effect of Gender Identification on Organisation Appeal. Ladda ner postern som pdf.

Hellen presenterade postern Swedish Gender-Neutral Pronoun Has No Gender Bias in Reading. Ladda ner postern som pdf.

 

 

 

 

 

 

 


Anna
representerade gruppen i ett symposium med föreläsningen Gender-neutral
pronouns as promoters of gender equality and diversity
, där hon dels presenterade resultaten från vår artikel i Sex Roles. Dessutom presenterade hon ny data som visar att ”han/hon” främst associeras med normativa kvinnor och män, medan ”hen” även associeras med personer som har ickenormativa könsuttryck.