Skev könsfördelning i 9 av 10 vanliga yrken

Marie kommenterar en av våra studier i Du & Jobbet, nämligen vår artikel The (not so) changing man i tidskriften Frontiers in Psychology där vi bland annat jämför faktisk könssegregering på arbetsmarknaden med hur folk uppfattar att könsfördelningen inom olika yrken ser ut. Ett av resultaten är att folk tror att arbetsmarknaden är mycket mer jämställd än vad den är.

– Vi blev väldigt förvånade över de här stora felskattningarna, som jag tror beror på framför allt två saker. Det ena är att vi hela tiden får höra att Sverige är världens mest jämställda land.

Det andra är att media är väldigt bra på att lyfta fram icke-typiska personer, t ex kvinnor inom försvaret, och att det bidragit till att göra minoriteterna mer synliga, säger Marie Gustafsson Sendén, som är en av forskarna bakom studien.

 

Hen uppmärksammas internationellt

De senaste dagarna har internationell media skrivit om hen, och flera av projektgruppens medlemmar har blivit intervjuade. Vi är väldigt glada att vårt svenska pronomen får uppmärksamhet!

Marie Gustafsson Sendén har pratat om hen och vår forskning i Wired.
Sabine Sczesny har blivit intervjuad om könsrättvist språk i The Guardian.
Anna Lindqvist och Erik van Berlekom pratar om vår forskning och ickebinära könsidentiteter i Trouw (på nederländska).