Language as a tool for breaking the gender binary

Hur påverkas binära könsnormer av språk? I detta Academic Pride-seminarium utforskade doktorand Amanda Klysing och doktorand Elli van Berlekom uppfattningar av inkluderande språk och hur det nya personliga pronomenet ”hen” har påverkat svenskspråkigas förståelse av kön.

Slides från deras presentation finns att ladda ner här.