Dr Vergoossen

Den 8 oktober disputerade Hellen Vergoossen i psykologi vid Stockholms universitet, med avhandlingen Breaking the Binary: Attitudes towards and cognitive effects of gender-neutral pronouns. Det är första gången någon av doktoranderna i vårt projekt disputerar. Grattis Hellen!

Läs Hellens avhandling här.