Normative Gender Bias in Linguistic Representation

Amanda Klysing presenterade nyligen vår forskning på konferensen Gender and Sexuality at Work conference (online). Hon var också vinnare av konferensens Best Paper Reward. Klicka här för att se presentationen.

Gender-fair language planning aims to increase linguistic inclusion of underrepresented groups, for example by using paired pronouns (he/she) instead of generic masculine forms (he). However, using paired binary forms might evoke a normative gender bias where words lead to stronger associations to individuals with normative gender expressions than to individuals with non-normative gender expressions. In two online experiments in a simulated recruitment context, we compared the extent that the paired pronouns he/she (Swedish and English), the neo-pronouns ‘hen’ (Swedish) and ‘ze’ (English), and singular they (English), evoked a normative gender bias for Swedish- (N = 227 and 268) and English- (N = 600) speaking participants. The results showed that the paired pronouns he/she evoked a normative gender bias, whereas Swedish hen did not. In contrast to ‘hen’, ‘ze’ and singular they did evoke a normative gender bias. However, among participants familiar with ‘ze’ as a non-binary pronoun, it seemed to reduce a normative gender bias, while familiarity had no effect regarding singular they. These results suggest that neo-pronouns, but not paired pronouns, have the potential to reduce a normative gender bias, but that they should be actively created new words, and well-known to the language users as non-binary pronouns. 

Language as a tool for breaking the gender binary

Hur påverkas binära könsnormer av språk? I detta Academic Pride-seminarium utforskade doktorand Amanda Klysing och doktorand Elli van Berlekom uppfattningar av inkluderande språk och hur det nya personliga pronomenet ”hen” har påverkat svenskspråkigas förståelse av kön.

Slides från deras presentation finns att ladda ner här.

APS Virtual Conference 2021

Vår forskargrupp har nyligen deltagit i den virtuella konferensen Association for Psychological Science:


Presentation: Exploring the gender-inclusive pronoun hen and its multiple meanings
Emma A. Renström (presenter), Anna Lindqvist, Marie Gustafsson Sendén


Presentation: The Swedish new third-person singular hen is truly gender-inclusive
Anna Lindqvist (presenter), Emma Renström, Amanda Klysing, Marie Gustafsson Sendén


Poster: Intersectional invisibility at the intersection of gender and sexual orientation –  Heterosexual gender prototypes
Amanda Klysing


Poster: The player behind the avatar – A social role theory perspective on perceptions of agency and communion in video games
Hellen Vergoossen, Thekla Morgenroth

Psykologikonferensen

I fredags höll Anna och Marie ett symposiumPsykologikonferensen i Stockholm, där de gick igenom vilka effekter genusrättvist språk kan ha, utifrån vår egen forskning:

Språk reflekterar hur vi uppfattar verkligheten men kan också påverka hur verkligheten uppfattas. Detta gör språket till ett viktigt verktyg för att kommunicera inkludering och förändra normer. I symposiet ger vi en översikt av vad genusrättvist språk är och vad forskningen på området kommit fram till. Därefter följer två presentationer där vi undersökt genusrättvist och könskodat språk i en arbetsmarknadskontext. Vi visar till exempel vilka effekter svenskans könsneutrala pronomen hen kan få.

International Convention of Psychological Science 2019

Flera av oss i projektgruppen har varit på den stora psykologikonferensen International Convention of Psychological Science i Paris för att presentera vår forskning.

Amanda presenterade postern Perception of Gender Equality Statements – The Moderating Effect of Gender Identification on Organisation Appeal. Ladda ner postern som pdf.

Hellen presenterade postern Swedish Gender-Neutral Pronoun Has No Gender Bias in Reading. Ladda ner postern som pdf.

 

 

 

 

 

 

 


Anna
representerade gruppen i ett symposium med föreläsningen Gender-neutral
pronouns as promoters of gender equality and diversity
, där hon dels presenterade resultaten från vår artikel i Sex Roles. Dessutom presenterade hon ny data som visar att ”han/hon” främst associeras med normativa kvinnor och män, medan ”hen” även associeras med personer som har ickenormativa könsuttryck.

The Science of Gender Differences

Den 27-28 juni var Amanda på konferensen Future Sex i Surrey och presenterade resultaten från sin masteruppsats.

The Science of Gender Differences: Gender Essentialism as System Justification

Gender lay theory is a lay person theory which is used as a framework for interpreting information related to gender categorization. The present study investigated how individuals’ gender lay theory is affected by exposure to scientifically framed explanations for gender differences between women and men. It also investigated if gender essentialism functions as a system justifying mechanism by decreasing discrimination attribution, a situational rather than dispositional attribution, in response to a discriminatory situation. The 413 Swedish speaking participants were recruited from web forums and exposed to either a biologically focused (N = 133), or a social-constructivist focused (N = 125) scientifically framed text explaining gender differences, or not exposed to any text (N = 155). Compared to the control group, only exposure to social-constructivist gender discourse impacted gender lay theory by increasing endorsement of a gender as a socially constructed category. The group exposed to the biological text did not differ from the control group, indicating that an essentialist view of gender is the population norm. Discrimination attribution was indirectly affected by exposure to social-constructivist explanations for gender differences through gender lay theory, by increasing endorsement of a social gender lay theory which predicted a higher degree of discrimination attribution. These results point to a connection between exposure to scientific gender discourse, gender essentialism, and a situational attribution in response to a discriminatory situation. This study expands previous research in this field by showing that this connection also applies to an individual rather than general situation of gender discrimination.

 

Measuring gender in surveys

Anna, Emma och Marie har varit på konferensen Gender Diversity in Survey Research i Göteborg, för att presentera våra tankar kring hur en kan/bör fråga om samt inkludera deltagarnas ”kön” i beteendevetenskaplig forskning. Vårt konferenspapper har titeln Measuring gender in surveys och kan laddas ner som pdf här.

Understanding the Constraints on Women’s Career Decisions

Amanda, Hellen och Marie har varit på konferensen Context, Identity and Choice: Understanding the Constraints on Women’s Career Decisions i London för att presentera vår forskning. 
Hellen presenterade studien Gender-neutral pronouns as promoters of gender equality in the work place.

Abstract: The gender-neutral pronoun ‘hen’, has been introduced in Swedish as an addition to the gendered pronouns ‘hon’ [she] and ‘han’ [he]. It can be used in a generic way to refer to someone when not knowing a person’s gender, when gender is irrelevant, or to refer to someone who does not identify with the binary categories. 

Proponents of ‘hen’ have argued that the pronoun can reduce stereotyping in language. In previous research, ‘hen’ has been found to have no male bias when people try to determine whose job application they are reading. Reading a job application from ‘hen’, participants judged the person to be equally likely to be female or male in comparison with “the applicant” or “the candidate”, which were much more frequently imagined to be male (Bäck et al., 2015). 

In this presentation, I present the first eye tracking data on how ‘hen’ affects the way we imagine others when reading about them, and discuss the implications this has for understanding how gender-neutral language may work as a gender-fair language strategy. 

Amanda presenterade studien The (not so) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden. Ladda ner postern som pdf här.