Gender Stereotypes in Student Evaluations of Teaching

Vår senaste artikel har precis blivit publicerad i Frontiers in Education:

This paper tests how gender stereotypes may result in biased student evaluations of teaching (SET). We thereby contribute to an ongoing discussion about the validity and use of SET in academia. According to social psychological theory, gender biases in SET may occur because of a lack of fit between gender stereotypes, and the professional roles individuals engage in. A lack of fit often leads to more negative evaluations. Given that the role as a lecturer is associated with masculinity, women might suffer from biased SET because gender stereotypes indicate that they do not fit with this role. In two 2 × 2 between groups online experiments (N’s = 400 and 452), participants read about a fictitious woman or man lecturer, described in terms of stereotypically feminine or masculine behavior, and evaluated the lecturer on different SET outcomes. Results showed that women lecturers were not disfavored in general, but that described feminine or masculine behaviors led to gendered evaluations of the lecturer. The results were especially pronounced in Experiment 2 where a lecturer described as displaying feminine behaviors was expected to also be more approachable, was better liked and the students rather attended their course. However, a lecturer displaying masculine behaviors were instead perceived as being more competent, a better pedagogue and leader. Gender incongruent behavior was therefore not sanctioned by lower SET. The results still support that SET should not be used as sole indicators of pedagogic ability of a lecturer for promotion and hiring decisions because they may be gender-biased.

What is gender, anyway: a review of the options for operationalising gender

Vår senaste vetenskapliga artikel har nyligen blivit publicerad i Psychology & Sexuality:

In the social sciences, many quantitative research findings as well as presentations of demographics are related to participants’ gender. Most often, gender is represented by a dichotomous variable with the possible responses of woman/man or female/male, although gender is not a binary variable. It is, however, rarely defined what is meant by gender. In this article, we deconstruct the concept ‘gender’ as consisting of several facets, and argue that the researcher needs to identify relevant aspects of gender in relation to their research question. We make a thorough exposition of considerations that the researcher should bear in mind when formulating questions about each facet, in order to exemplify how complex this construct is. We also remind the researcher that gender is not a binary category and discuss challenges in the balance between taking existing gender diversity into account and yet sorting participants into gender categorisations that function in statistical analyzes. To aid in this process, we provide an empirical example on how gender identity may be categorised when using a free-text response. Lastly, we suggest that other measurements than participants’ gender might be better predictors of the outcome variable.

Hen uppmärksammas internationellt

De senaste dagarna har internationell media skrivit om hen, och flera av projektgruppens medlemmar har blivit intervjuade. Vi är väldigt glada att vårt svenska pronomen får uppmärksamhet!

Marie Gustafsson Sendén har pratat om hen och vår forskning i Wired.
Sabine Sczesny har blivit intervjuad om könsrättvist språk i The Guardian.
Anna Lindqvist och Erik van Berlekom pratar om vår forskning och ickebinära könsidentiteter i Trouw (på nederländska).

Pressmeddelande: Könsstereotyper lever fortfarande kvar

I dagarna skickades ett pressmeddelande ut via Göteborgs universitet, som lyfter resultaten från vår senaste artikel The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden. Även Stockholms universitet har uppmärksammat artikeln.

Pressmeddelandet i sin helhet:

Även om Sverige nått långt i jämställdhet på flera områden är fortfarande föreställningarna om vilka egenskaper en typisk kvinna och en typisk man har kvar i gamla mönster. Och de flesta tror inte att stereotyperna kommer att ändras nämnvärt i framtiden. Det visar en studie från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet.

Sverige rankas som ett av de mest jämställda länderna i världen, med en relativt hög andel män som deltar i hemarbetet och en allmändebatt där jämställdhet tas för självklart. Men i uppfattningar om könsstereotyper, det vill säga hur vi föreställer oss manlighet respektive kvinnlighet, har enligt studien inte så mycket hänt.

– Vi kunde se att kvinnors inträde på arbetsmarknaden har införlivats i den kvinnliga könsstereotypen på så sätt att kvinnor upplevs som till exempel mer auktoritära och tävlingsinriktade än tidigare. Men det faktum att män tar mer föräldraledighet har inte förändrat könsstereotyperna om män, säger Emma Renström, en av fyra forskare bakom studien.

Forskarna har i två enkätstudier låtit mellan 300 och drygt 600 personer göra uppskattningar av arbetsdelningen mellan kvinnor och män i arbetslivet och i hemmet på 50-talet, idag och i framtiden (2090).

– Resultatet visade att deltagarna uppfattade att det skett en förändring från 50-talet men också att upplevelsen av förändringen var mycket större än den faktiskt är, säger en av de andra forskarna Marie Gustafsson Sendén.
– De trodde exempelvis att 26% av alla förskolelärare idag är män, medan det i verkligheten bara är 4%.

När det gäller könsstereotyperna visade det sig att deltagarna inte bedömer att framtiden ser annorlunda ut.

– Deltagarna upplevde att könsstereotyperna idag är annorlunda än på 50-talet, men de förväntade sig inte att något skulle hända med vare sig stereotyperna eller arbetsdelningen i framtiden.