Hen. Bakgrund, attityder och användande

I dagarna har vi kommit ut med en forskningsrapport om hen. I rapporten beskrivs först hur språk och jämställdhet är relaterade till varandra och hur språk antas kunna påverka uppfattningar om kön. Vi beskriver också specifikt hur införandet av hen gick till, samt vilka faktorer som kan förklara attityder till samt användande av det könsneutrala pronomenet hen.

Ladda ner rapporten som [pdf]