Hen har fått en doktorand!

hellenDet är med glädje och stolthet vi kan berätta att vår assistent Hellen Vergoossen har blivit antagen som doktorand i psykologi vid Stockholms universitet med ett projekt om hen! Grattis Hellen! Och grattis oss som får förmånen att arbeta med dig under kommande fyra år.

När vi möter någon på gatan är kön en av de första saker vi kategoriserar hos personen, detta sker till och med innan vi vet om vi känner igen personen. Hittills har könskategoriseringen beskrivits som dikotom – antingen ser vi någon som kvinna, eller som man. I sitt doktorandprojekt kommer Hellen att undersöka vilken inflytelse könsneutralt språk har på hur vi avgör andras könsidentitet och kategoriserar dem, samt om det i vår perception finns en kategori utöver kvinno- och manskategorierna. Hon kommer även att titta närmare på hur detta i sin tur påverkar hur vi bedömer emotioner och personlighetsegenskaper hos andra, samt om könsneutala ord som hen kan minska stereotypa associationer baserade på kön.