Measuring gender in surveys

Anna, Emma och Marie har varit på konferensen Gender Diversity in Survey Research i Göteborg, för att presentera våra tankar kring hur en kan/bör fråga om samt inkludera deltagarnas ”kön” i beteendevetenskaplig forskning. Vårt konferenspapper har titeln Measuring gender in surveys och kan laddas ner som pdf här.