Stockholm Pride

Inför årets Stockholm Pride har Stockholms universitet satt ihop en expertlista med forskare inom hbtqi-relatade områden. Från vårt projekt finns Anna Lindqvist med på listan.