Om oss

Det här projektet började som ett samarbete mellan Emma Renström (fd Bäck), Marie Gustafsson Sendén och Anna Lindqvist. Idén till projektet utvecklades under en av våra många fikor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, där vi tre då var doktorander. Någon av oss kommenterade att en student hade använt hen i en hemtenta, och diskussionen var igång. Det här var 2011, och hen hade precis börjat ta sina första kliv ut i offentligheten. Vi satt med våra kaffekoppar och spekulerade i vad det kunde få för effekter. Skulle hen bli en integrerad och självklar del av svenskan? Vad skulle det få för konsekvenser? Tillslut insåg vi att frågorna var så pass stora och viktiga att de behövde undersökas empiriskt. Vi började uppmuntra studenter att skriva uppsatser om användningen av hen, samt började skissa på idéer för ett gemensamt forskningsprojekt.

Våren 2014 hade vi alla disputerat, och vi sökte forskningsanslag. Samma höst fick vi projektbidrag från VR och kan nu på allvar ägna oss åt att undersöka de psykologiska och kognitiva effekterna av hens inträde i det svenska språket.

Hösten 2015 kom Hellen Vergoossen med som assistent, och skriver nu sin avhandling inom projektet. Hösten 2017 fick växte vi ytterligare, med Amanda Klysing som assistent. Amanda skriver nu sin avhandling inom projektet. När Amanda hösten 2018 blev doktorand så blev hennes position som assistent ledig, och Elli van Berlekom började hos oss, Elli skriver nu sin avhandling inom projektet. Från och med hösten 2018 till och med våren 2020 arbetade även Lotta Stille som assistent hos oss.

Hösten 2016 beviljades vi projektbidrag från RJ och hösten 2017 beviljades vi projektbidrag från Forte.

 

Docent Marie Gustafsson Sendén disputerade i psykologi år 2014 och är nu verksam som forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet samt är lektor på Södertörns högskola. Hemsida på SU

 

 

Docent Emma Renström (fd Bäck) disputerade i psykologi år 2011 och är nu lektor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hemsida på GU

 

 

 

Docent Anna Lindqvist disputerade i psykologi år 2013 och är nu verksam som forskare vid institutionen för psykologi på Lunds universitet och Stockholms universitet. Hemsida på LU

 

 

 

Doktorand Amanda Klysing skrev sin masteruppsats i psykologi med inriktning på genus våren 2017 och kom därefter med som assistent i projektet. Från och med hösten 2018 är hon doktorand i psykologi vid Lunds universitet där hon skriver en avhandling om genusrättvist språk och dess effekter. Hemsida på LU

 

 

Doktorand Elli van Berlekom började som assistent i projektet i september 2018, och är sedan hösten 2019 doktorand vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Hens huvudsakliga fokus är ansiktsperception i relation till en ickebinär syn på kön. Hemsida på SU

 

 

Sabine Sczesny är professor i psykologi vid University of Bern och vår senior advisor. Hemsida

 

 

 

 

TIDIGARE PROJEKTMEDLEMMAR

Doktor Hellen Vergoossen disputerade hösten 2020 med en avhandling om hen.