Om oss

Emma, Anna och Marie i Chicago för att presentera hen.

Emma, Anna och Marie i Chicago för att presentera hen.

Det här projektet började som ett samarbete mellan Emma Bäck, Marie Gustafsson Sendén och Anna Lindqvist. Idén till projektet utvecklades under en av våra många fikor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, där vi tre då var doktorander. Någon av oss kommenterade att en student hade använt hen i en hemtenta, och diskussionen var igång. Det här var 2011, och hen hade precis börjat ta sina första kliv ut i offentligheten. Vi satt med våra kaffekoppar och spekulerade i vad det kunde få för effekter. Skulle hen bli en integrerad och självklar del av svenskan? Vad skulle det få för konsekvenser? Tillslut insåg vi att frågorna var så pass stora och viktiga att de behövde undersökas empiriskt. Vi började uppmuntra studenter att skriva uppsatser om användningen av hen, samt började skissa på idéer för ett gemensamt forskningsprojekt.

Våren 2014 hade vi alla disputerat, och vi sökte forskningsanslag. Samma höst fick vi projektbidrag från VR och kan nu på allvar ägna oss åt att undersöka de psykologiska och kognitiva effekterna av hens inträde i det svenska språket.

Hösten 2015 kom Hellen Vergoossen med som assistent, och skriver nu sin avhandling inom projektet. Hösten 2017 fick växte vi ytterligare, med Amanda Klysing som assistent. Hösten 2016 beviljades vi projektbidrag från RJ och hösten 2017 beviljades vi projektbidrag från Forte.

Marie Gustafsson Sendén, Docent.

Marie disputerade i psykologi år 2014 och är nu verksam som forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet och på Södertörns högskola. Hemsida på SU

Emma A. Bäck, Docent.

Emma disputerade i psykologi år 2011 och är nu lektor i psykologi vid Göteborgs universitet. Hemsida på GU

Anna Lindqvist, Fil. Dr.

Anna disputerade i psykologi år 2013 och är nu verksam som forskare vid institutionen för psykologi på Lunds universitet. Hemsida på LU

Hellen Vergoossen, M. Sc., doktorand.

Hellen skrev sin masteruppsats om hen våren 2015 arbetade därefter som assistent i projektet. Från och med hösten 2016 är Hellen doktorand i psykologi vid Stockholms universitet, där hon skriver en avhandling om hen. Hemsida på SU

Amanda Klysing, M. Sc.

Amanda skrev sin masteruppsats i psykologi med inriktning på genus våren 2017 och kom därefter med som assistent i projektet.