Skev könsfördelning i 9 av 10 vanliga yrken

Marie kommenterar en av våra studier i Du & Jobbet, nämligen vår artikel The (not so) changing man i tidskriften Frontiers in Psychology där vi bland annat jämför faktisk könssegregering på arbetsmarknaden med hur folk uppfattar att könsfördelningen inom olika yrken ser ut. Ett av resultaten är att folk tror att arbetsmarknaden är mycket mer jämställd än vad den är.

– Vi blev väldigt förvånade över de här stora felskattningarna, som jag tror beror på framför allt två saker. Det ena är att vi hela tiden får höra att Sverige är världens mest jämställda land.

Det andra är att media är väldigt bra på att lyfta fram icke-typiska personer, t ex kvinnor inom försvaret, och att det bidragit till att göra minoriteterna mer synliga, säger Marie Gustafsson Sendén, som är en av forskarna bakom studien.

 

Hen uppmärksammas internationellt

De senaste dagarna har internationell media skrivit om hen, och flera av projektgruppens medlemmar har blivit intervjuade. Vi är väldigt glada att vårt svenska pronomen får uppmärksamhet!

Marie Gustafsson Sendén har pratat om hen och vår forskning i Wired.
Sabine Sczesny har blivit intervjuad om könsrättvist språk i The Guardian.
Anna Lindqvist och Erik van Berlekom pratar om vår forskning och ickebinära könsidentiteter i Trouw (på nederländska).

Pressmeddelande: Könsstereotyper lever fortfarande kvar

I dagarna skickades ett pressmeddelande ut via Göteborgs universitet, som lyfter resultaten från vår senaste artikel The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden. Även Stockholms universitet har uppmärksammat artikeln.

Pressmeddelandet i sin helhet:

Även om Sverige nått långt i jämställdhet på flera områden är fortfarande föreställningarna om vilka egenskaper en typisk kvinna och en typisk man har kvar i gamla mönster. Och de flesta tror inte att stereotyperna kommer att ändras nämnvärt i framtiden. Det visar en studie från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet.

Sverige rankas som ett av de mest jämställda länderna i världen, med en relativt hög andel män som deltar i hemarbetet och en allmändebatt där jämställdhet tas för självklart. Men i uppfattningar om könsstereotyper, det vill säga hur vi föreställer oss manlighet respektive kvinnlighet, har enligt studien inte så mycket hänt.

– Vi kunde se att kvinnors inträde på arbetsmarknaden har införlivats i den kvinnliga könsstereotypen på så sätt att kvinnor upplevs som till exempel mer auktoritära och tävlingsinriktade än tidigare. Men det faktum att män tar mer föräldraledighet har inte förändrat könsstereotyperna om män, säger Emma Renström, en av fyra forskare bakom studien.

Forskarna har i två enkätstudier låtit mellan 300 och drygt 600 personer göra uppskattningar av arbetsdelningen mellan kvinnor och män i arbetslivet och i hemmet på 50-talet, idag och i framtiden (2090).

– Resultatet visade att deltagarna uppfattade att det skett en förändring från 50-talet men också att upplevelsen av förändringen var mycket större än den faktiskt är, säger en av de andra forskarna Marie Gustafsson Sendén.
– De trodde exempelvis att 26% av alla förskolelärare idag är män, medan det i verkligheten bara är 4%.

När det gäller könsstereotyperna visade det sig att deltagarna inte bedömer att framtiden ser annorlunda ut.

– Deltagarna upplevde att könsstereotyperna idag är annorlunda än på 50-talet, men de förväntade sig inte att något skulle hända med vare sig stereotyperna eller arbetsdelningen i framtiden.

 

Psykologikonferensen

I fredags höll Anna och Marie ett symposiumPsykologikonferensen i Stockholm, där de gick igenom vilka effekter genusrättvist språk kan ha, utifrån vår egen forskning:

Språk reflekterar hur vi uppfattar verkligheten men kan också påverka hur verkligheten uppfattas. Detta gör språket till ett viktigt verktyg för att kommunicera inkludering och förändra normer. I symposiet ger vi en översikt av vad genusrättvist språk är och vad forskningen på området kommit fram till. Därefter följer två presentationer där vi undersökt genusrättvist och könskodat språk i en arbetsmarknadskontext. Vi visar till exempel vilka effekter svenskans könsneutrala pronomen hen kan få.

International Convention of Psychological Science 2019

Flera av oss i projektgruppen har varit på den stora psykologikonferensen International Convention of Psychological Science i Paris för att presentera vår forskning.

Amanda presenterade postern Perception of Gender Equality Statements – The Moderating Effect of Gender Identification on Organisation Appeal. Ladda ner postern som pdf.

Hellen presenterade postern Swedish Gender-Neutral Pronoun Has No Gender Bias in Reading. Ladda ner postern som pdf.

 

 

 

 

 

 

 


Anna
representerade gruppen i ett symposium med föreläsningen Gender-neutral
pronouns as promoters of gender equality and diversity
, där hon dels presenterade resultaten från vår artikel i Sex Roles. Dessutom presenterade hon ny data som visar att ”han/hon” främst associeras med normativa kvinnor och män, medan ”hen” även associeras med personer som har ickenormativa könsuttryck.

The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden

Vår senaste forskningsartikel med titeln The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden har precis publicerats i tidskriften Frontiers in Psychology.

Abstract. According to Social Role Theory, gender stereotypes are dynamic constructs influenced by actual and perceived changes in what roles women and men occupy (Wood and Eagly, 2011). Sweden is ranked as one of the most egalitarian countries in the world, with a strong national equality discourse and a relatively high number of men engaging in traditionally communal roles such as parenting and domestic tasks. This would imply a perceived change toward higher communion among men. Therefore, we investigated the dynamics of gender stereotype content in Sweden with a primary interest in the male stereotype and perceptions of gender equality. In Study 1, participants (N = 323) estimated descriptive stereotype content of women and men in Sweden in the past, present, or future. They also estimated gender distribution in occupations and domestic roles for each time-point. Results showed that the female stereotype increased in agentic traits from the past to the present, whereas the male stereotype showed no change in either agentic or communal traits. Furthermore, participants estimated no change in gender stereotypes for the future, and they overestimated how often women and men occupy gender non-traditional roles at present. In Study 2, we controlled for participants’ actual knowledge about role change by either describing women’s increased responsibilities on the job market, or men’s increased responsibility at home (or provided no description). Participants (N = 648) were randomized to the three different conditions. Overall, women were perceived to increase in agentic traits, and this change was mediated by perceptions of social role occupation. Men where not perceived to increase in communion but decreased in agency when change focused on women’s increased participation in the labor market. These results indicate that role change among women also influence perceptions of the male stereotype. Altogether, the results indicate that social roles might have stronger influence on perceptions of agency than perceptions of communion, and that communion could be harder to incorporate in the male stereotype.

Reducing a Male Bias in Language?

Vår senaste forskningsartikel med titeln Reducing a Male Bias in Language? Establishing the Efficiency of Three Different Gender-Fair Language Strategies har precis publicerats i tidskriften Sex Roles. Ladda ner artikeln som pdf här.

Abstract. Different strategies of gender-fair language have been applied to reduce a male bias, which means the implicit belief that a word describing an undefined person describes a man. This male bias might be caused by the words themselves in terms of generic masculine or masculine forms or by androcentrism (the conflation of men with humanity). In two experiments, we tested how different gender-fair strategies used as labels of an unknown social target (an applicant in a recruitment situation) could eliminate the male bias. The three types of gender-fair strategies tested were: (a) paired forms (he/she), (b) traditional neutral words (e.g., singular they, “the applicant”), or (c) gender-neutral third-person pronouns actively created to challenge the binary gender system (ze, Swedish hen). The two experiments were performed in Swedish with 417 undergraduates in Sweden and in English with 411 U.S. participants recruited online. In Swedish, the third-person gender-neutral pronoun singular (hen) was used. In English, several forms of such gender-neutral pronouns have been suggested (e.g., ze). In both experiments, results indicated that paired forms and actively created gender-neutral pronouns eliminated the male bias, whereas traditional neutral words contained a male bias. Thus, gender-fair language strategies should avoid using traditional words. Consequences of using paired forms and creating new gender-neutral words are discussed. We argue that an actively created gender-neutral pronoun is of highest value because it is more inclusive.