Hen har varit på konferens

hen_presentation

I slutet av maj åkte Anna, Emma och Marie till Chicago för att presentera två studier om hen APS (Association for Psychological Science, 28th Annual Convention):

Predictors of the usage of and the attitudes toward a new gender-neutral pronoun (Bäck, Lindqvist, Vergoossen, Gustafsson Sendén)
Participants (n=1331) responded to a questionnaire about attitudes towards the recently introduced Swedish gender-neutral pronoun ‘hen’. Results showed that almost all participants used the word themselves, although the attitudes varied. Age, political views and sexism were identified as the most important factors when predicting attitudes and frequency of use.
[klicka här för att ladda ner poster]

Contemporary Arguments Against Gender-Neutral Language (Vergoossen, Bäck, Lindqvist, Gustafsson Sendén)
Arguments against a current language reform in Swedish – the introduction of a gender-neutral third personal pronoun as a complement to she and he – were analyzed and compared to previous arguments against the introduction of double forms (he/she) in English. Although the reforms differ, the arguments are surprisingly similar.
[klicka här för att ladda ner poster]

Vem är hen?

Välkommen till en sida om könsneutralt språk i allmänhet, och om hen i synnerhet. Sidan är en del av forskningsprojektet Vem är hen? där syftet är att undersöka vad användandet av ordet hen får för konsekvenser. Vi kommer löpande att publicera information relaterad till fältet, så kom gärna tillbaka!