Hen får nytt forskningsanslag

rj logoDen 20 oktober meddelande Riksbankens Jubileumsfond att vi (med Marie som projektledare) tilldelats drygt 4,4 miljoner kronor för att fortsätta vår forskning om hen. Projektets titel är Hens ansikte – ett könsneutralt pronomens påverkan på könskategorisering och ansiktsperception och syftar bland annat till att undersöka huruvida ”hen” kan bryta upp den binära perceptionen av kön, dvs den i princip automatiserade kategoriseringen av människor som antingen ”kvinnor” eller ”män”.

Hen har fått en doktorand!

hellenDet är med glädje och stolthet vi kan berätta att vår assistent Hellen Vergoossen har blivit antagen som doktorand i psykologi vid Stockholms universitet med ett projekt om hen! Grattis Hellen! Och grattis oss som får förmånen att arbeta med dig under kommande fyra år.

När vi möter någon på gatan är kön en av de första saker vi kategoriserar hos personen, detta sker till och med innan vi vet om vi känner igen personen. Hittills har könskategoriseringen beskrivits som dikotom – antingen ser vi någon som kvinna, eller som man. I sitt doktorandprojekt kommer Hellen att undersöka vilken inflytelse könsneutralt språk har på hur vi avgör andras könsidentitet och kategoriserar dem, samt om det i vår perception finns en kategori utöver kvinno- och manskategorierna. Hon kommer även att titta närmare på hur detta i sin tur påverkar hur vi bedömer emotioner och personlighetsegenskaper hos andra, samt om könsneutala ord som hen kan minska stereotypa associationer baserade på kön.

Hen har varit på konferens

hen_presentation

I slutet av maj åkte Anna, Emma och Marie till Chicago för att presentera två studier om hen APS (Association for Psychological Science, 28th Annual Convention):

Predictors of the usage of and the attitudes toward a new gender-neutral pronoun (Bäck, Lindqvist, Vergoossen, Gustafsson Sendén)
Participants (n=1331) responded to a questionnaire about attitudes towards the recently introduced Swedish gender-neutral pronoun ‘hen’. Results showed that almost all participants used the word themselves, although the attitudes varied. Age, political views and sexism were identified as the most important factors when predicting attitudes and frequency of use.
[klicka här för att ladda ner poster]

Contemporary Arguments Against Gender-Neutral Language (Vergoossen, Bäck, Lindqvist, Gustafsson Sendén)
Arguments against a current language reform in Swedish – the introduction of a gender-neutral third personal pronoun as a complement to she and he – were analyzed and compared to previous arguments against the introduction of double forms (he/she) in English. Although the reforms differ, the arguments are surprisingly similar.
[klicka här för att ladda ner poster]

Vem är hen?

Välkommen till en sida om könsneutralt språk i allmänhet, och om hen i synnerhet. Sidan är en del av forskningsprojektet Vem är hen? där syftet är att undersöka vad användandet av ordet hen får för konsekvenser. Vi kommer löpande att publicera information relaterad till fältet, så kom gärna tillbaka!