Skriv uppsats

Är du student vid psykologiska institutionen på något av våra lärosäten (SU, LU, HKR) och vill skriva din uppsats om ett ämne som ansluter till det här projektet? Hör av dig!

Kontaktpersoner:
Anna – Institutionen för psykologi, Lunds universitet och Psykologiska institutionen, Stockholms universitetet
Emma – Psykologiska institutionen, Högskolan i Kristianstad
Marie
– Psykologiska institutionen, Stockholms universitet & Södertörns högskola


Vi har redan haft nöjet att handleda flertalet uppsatser som skrivits inom ramen för vårt hen-projekt, här nedan är ett urval av dessa. Tack alla för ert engagemang och för allt ni bidragit med!

Finns typiskt manliga respektive typiskt kvinnliga egenskaper? Sara Hultman, kandidatuppsats VT 2017, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Hen eller den sökande? Ordvalets påverkan på manlig bias. Anna Larsson, kandidatuppsats VT 2017, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Hen och manlig bias. Stephanie Schemat, kandidatuppsats VT 2017, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Kan språket ha betydelse för en könsmässigt jämställd arbetsmarknad? En studie om kommunalt och agentiskt språkbruk vid rekrytering. Anna Jerkner Kjellman, kandidatuppsats HT 2017, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Finns det könsbias i rekryteringsannonser i Sverige 2017? Betty Thoresson, kandidatuppsats HT 2017, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Uppfattas pronomenen en och man som könsneutrala och påverkas den åsikten av Right-Wing Authoritarianism, RWA? Victor Gullers Ahlin, Erik Hellenius, Sara Nilsson & Felix von Arx, projektarbete i psykologi VT 2016, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Förväntningar om jämställdhet i framtiden i relation till språkattityder och språkhandlingar. Yusie Rundqvist Chou, psykologexamensuppsats HT 2016. Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet.

Han, hon, hen, det. Konsumenters bedömning av reklam som bryter mot könsnormer. Hannah Nordström, kandidatuppsats HT 2016, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Könsrättvist språk – en fråga för personalvetare? Lisa Nerell, kandidatuppsats HT 2016, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Cognitive demands of gender-neutral language: the new genderless pronoun in the Swedish language and its effect on reading speed and memory. Hellen Vergoossen, masteruppsats VT 2015, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Skriver nu sin avhandling inom ramen för vårt projekt.

“Hen är här nu” Prediktion av människors attityd till det genusneutrala ordet hen samt experiment kring olika pronomens inverkan på läshastighet. Elin Pihl & Fredrik Höjing, psykologexamensuppsats VT 2015, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Hen – ett könsneutralt alternativ? My Siira, kandidatuppsats VT 2014, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Källor till negativa attityder mot könsneutralt språk: Hens framgång i Sverige. Rasmus Tunedal, kandidatuppsats VT 2014, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

The Swedish gender-neutral pronoun hen: Determining factors of its use. Marina Bondarik & Yisha Chen, fördjupningsarbete på masterkursen VT 2014, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

The assessment of gender pronouns in relation to gender stereotypes and sexismCatharina Bevik, masteruppsats HT 2013, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Bedömning av könsneutrala pronomen under en rekryteringsprocess. Emma Runestig, kandidatuppsats i psykologi HT 2013, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den sökande är en man. Hur språket påverkar bedömningen i en rekryteringsprocess. Ellen Strömbäck & Johan Wikström, kandidatuppsats HT 2012, Psykologiska institutionen,  Stockholms universitet. Fick institutionens pris för bästa genusuppsats.

Bedömning av en person som benämns som en hen och användaren av ordet hen. Matilda Lindblom, kandidatuppsats VT 2012, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Skillnader mellan vinnarskallar och järnladys – Stereotypisering av manliga och kvinnliga ledare i affärstidningar. Helena Strömstedt, kandidatuppsats HT 2010, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.